Työnohjaus

Tarjoan hyväksymis- ja omistautumisterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian työnohjausta sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena.

Työskentely on mahdollista kohdistaa:

  • asiakastyöhön (perinteisempi tapauspohjainen työnohjaus)
  • minkä tahansa alan työntekijän jaksamiseen ja hyvinvointiin (ns. Portlandin mallin sovellus)
  • tiimin tai ryhmän toimivuuteen ja tehokkuuteen (Prosocial-malli).

Asiakastyötä tekeville:
Työskentelyssä käsittelemme esiin nousseita aiheita prosessipohjaisen terapian, kognitiivisen käyttäytymisterapian ja erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmasta. Usein työskentelyn pohjana on asiakastapaus, jonka kautta voimme tutkia aiheeseen liittyviä teemoja laajemminkin. Tavoitteenani on, että työnohjauskerroista on hyötyä kaikille osallistujille, vaikka oma tapaus ei olisikaan käsittelyssä. Case-työskentelyn tukena on erityinen työnohjauslomake, jonka avulla pääsemme nopeasti tarkastelemaan HOT-prosesseja. Työkaluna käytän usein myös ns. HOT-matriisia. Työskentelyssä huomioidaan HOT-periaatteiden mukaisesti myös työntekijöiden tunteet ja hyvinvointi.

Tiimien ja ryhmien toimi

Minulle tärkeitä arvoja ovat kuulluksi tulemisen varmistaminen ja konkreettisten taitojen vahvistaminen. Tätä haluan edistää tiedenäyttöön pohjaavilla menetelmillä ja psykologisen joustavuuden taidon levittämisellä ympäri Suomen ja maailman 🙂

Minulla on työnohjausryhmiä mm. koulupsykologeista, psykiatrian klinikoilta ja avohoidosta sekä Ohjaamosta, ja koulutan HOT-teemoja ruohonjuuritason työntekijöille laidasta laitaan. Lisäksi minulla on yksilötyönohjattavina lähinnä terapeuttista työtä tekeviä psykologeja. Työnohjaustyöskentelyni tapahtuu pääosin videovälitteisesti, mikä on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi.

Olen tällä hetkellä kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa (valm. 2022 loppupuolella). Koulutuksen jälkeen voin tarjota työnohjaus- ja psykoterapiapalveluita myös psykoterapeuttikoulutuksessa oleville.