Psykoterapia

tutkimusnäyttöön perustuvaa yksilöterapiaa
aikuisille Helsingissä

Tarjoan tutkimusnäyttöön perustuvaa yksilöterapiaa aikuisille Helsingissä. Käynnit voivat tapahtua joko kasvokkain tai etäterapiana. Klikkaa tästä ja jätä yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut ahdistuksen hoitoon tarkoitetusta Tee mitä todella tahdot -nettikurssista tai n. 12 kerran ryhmämuotoisesta hoidosta Helsingissä.

Työskentelen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) ja erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) viitekehyksistä. Työskentely on tavoitteellista ja pääsääntöisesti tulevaisuuteen suuntaavaa. HOT-työskentelyssä pyritään kohti psykologista joustavuutta ja itselle merkityksellistä elämää. Näiden tavoitteiden parissa aletaan työskennellä heti ensimmäisestä käynnistä alkaen.

Työskentely tapahtuu aktiivisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa ja toimintatavat ja menetelmät muokataan aina vastaamaan kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

Hoitoprosessi alkaa lyhyellä tilanteen kartoituksella, jossa pyritään selvittämään ongelmien ilmenemismuodot, seuraukset ja taustat sekä asiakkaan toiveet ja tavoitteet. Näiden pohjalta määrittelemme yhdessä työskentelyn painopisteet. Hoito koostuu tyypillisesti kertaviikkoisista käynneistä ja niiden välillä tehtävistä harjoituksista. Harjoitteet ovat tärkeä osa hoitoa ja auttavat siirtämään opittuja taitoja terapiatilan ulkopuolelle. Käynneillä käydään harjoitteet läpi ja sovitaan seuraavista askeleista. Käynneillä voidaan kirkastaa asiakkaan arvoja (eli sitä, mitkä asiat hänelle ovat tärkeitä), tehdä erilaisia altistuksia, käsitellä vaikeita menneisyyden kokemuksia tai harjoitella uusia taitoja. Käynneillä käsiteltävät asiat liittyvät pääosin yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, ei vapaaseen kuulumisten kertomiseen.

Tällä hetkellä otan vastaan vain lyhytterapia-asiakkaita (5-20) käyntiä. Helmikuussa 2020 vapautuu muutamia aikoja. Kelan tukemien kuntoutuspsykoterapioiden osalta vastaanottoni on valitettavasti täynnä enkä voi ottaa asiakkaita jonoon.​

Yhteydenottolomake

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja kysy lisää psykoterapiamahdollisuuksista!