Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (Kela, Valvira). Tarjoan tutkimusnäyttöön perustuvia psykoterapia-, koulutus- ja työnohjauspalveluita Helsingissä. Työssäni käytän käyttäytymisterapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT / ACT) ja myötätuntokeskeisen terapian (CFT) viitekehyksiä.Käyttämäni menetelmät soveltuvat monenlaisten pulmien (mm. ahdistuneisuus, masentuneisuus, pelot, unettomuus, stressi, häpeä) hoitoon, mutta myös itsensä kehittämisen välineeksi sekä yksilöille että ryhmille. Terapeuttina pyrin tarkasti kuuntelemaan asiakasta ja tämän yksilöllistä tilannetta, mutta olen myös itse aktiivinen ja melko suorapuheinen. Huumori on myös usein käynneillä läsnä.

Työni keskeisenä johtotähtenä on auttaa ihmisiä elämään rikasta ja merkityksellistä elämää ja tavoittelemaan niitä asioita, jotka ovat juuri heille tärkeitä. Työskentely tapahtuu aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tavoitteet määritellään yksilöllisesti.

Tällä hetkellä työskentelyni painopiste on lyhytterapeuttisessa työskentelyssä. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat aina olleet sydäntäni lähellä, ja olen hieman huomaamattanikin hakeutunut vähitellen kohti sellaisia hoitomalleja, joiden avulla ihmiset voivat saada kestäviä rakennuspalikoita elämäänsä lyhyenkin hoitojakson jälkeen. Nyttemmin tämä pyrkimys on tullut tietoisemmaksi, ja sitä voisikin kutsua henkilökohtaiseksi sote-uudistuksekseni. Pyrin edistämään Suomessa sellaisia hoitokäytäntöjä, joissa apua voidaan tarjota heti tarpeen tullen jo siellä, missä ihmiset päivänsä viettävät: päiväkodissa, koulussa, töissä tai sitten perusterveydenhuollon toimesta ilman aikaavieviä, monimutkaisia prosesseja. Varhaisten hoitojaksojen ei välttämättä tarvitse olla pitkiä. Jo muutamalla tarkkaan harkitulla käynnillä on mahdollista aikaansaada pysyvä muutos parempaan. Tarvittaessa toki asiakas tulee ohjata eteenpäin, mikäli hän tarvitsee enemmän tukea.

Vapaa-ajallani vietän aikaa perheeni parissa, hoidan pientä kasvihuonettani, pelaan lautapelejä ja joogaan. Lisäksi toimin erinäisissä yhdistyksissä ja yhteisöissä. Olen tällä hetkellä maailmanlaajuisen Association for Contextual Behavioral Science -järjestön Suomen jaoston hallituksen jäsen. Lisäksi kuulun Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistykseen sekä Suomen Psykologiliittoon.