Koulutusta psykologisen joustavuuden, psykologisen turvallisuuden sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian teemoista. Ota yhteyttä, niin voimme muokata sinun tarpeisiisi sopivan koulutuskokonaisuuden!

Koulutusaiheita

Tee mitä todella tahdot

Koulutus soveltuu monenlaisille yleisöille: työyhteisöille, yhdistyksille, vanhempainiltoihin.. Koulutusta on myös mahdollista muokata tietyn teeman ympärille (esim. vanhemmuus, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, stressinhallinta, esiintymistilanteet, opinnäytetyöt tai muut tavoitteelliset projektit jne).

Tässä koulutuksessa käydään lyhyesti läpi arvojen mukaisten tekojen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja lähdetään nopeasti käytännön työskentelyyn. Osallistujat pääsevät ohjatusti miettimään, mitkä asiat heille ovat juuri nyt tärkeitä työssä tai muussa elämässä, valitsemaan niistä muutamia ja rakentamaan toimintasuunnitelman, jonka avulla he pääsevät kulkemaan itselleen tärkeää asiaa kohti. Tavoitteena on, että tilaisuuden päättyessä kaikilla on olemassa ainakin yksi konkreettinen askel, jonka he voivat ottaa kohti itselle tärkeä asiaa sekä taito tehdä vastaavia suunnitelmia itsenäisesti opittuja työkaluja hyödyntäen. Käydään myös läpi itselle tärkeiden asioiden tielle nousevia mielensisäisiä esteitä sekä keinoja tulla niiden kanssa toimeen.

Huomaa ja valitse koulussa

Olemme jatkuvasti tekemisissä sekä ulkomaailman muuttuvien tilanteiden että sisäisten tuntemustemme (mm. ajatukset, tunteet ja muut mielen sisällöt) kanssa. Toiminta tässä ristiaallokossa on välillä haastavaa meille kaikille. Siinä auttaa ns. psykologisen joustavuuden taito, jonka avulla voimme huomata sekä ympäristömme että sisäiset tuntemuksemme ja valita itsellemme merkityksellisiä toimintatapoja kaikenlaisissa tilanteissa, vaikka mieli ohjaisi meitä toimimaan toisin. Psykologisen joustavuuden taitoa harjoitellaan läpi elämän. Tutustutaan yksinkertaiseen työkaluun, jonka avulla koulussa on mahdollista tarkastella tilanteita psykologisen joustavuuden näkökulmasta ja auttaa kaikkia koulussa opiskelevia tai työskenteleviä toimimaan tavoilla, jotka vievät kohti yksilöiden ja ryhmien hyvinvointia. Tavoitteena on, että osallistuja pystyy ottamaan tilaisuuden jälkeen työkalun käyttöön omassa työssään.

 

Ryhmänä kohti yhteisiä tavoitteita

Tämä koulutus on suunnattu kaikkiin sellaisiin tilanteisiin, joissa kaksi tai useampi ihminen toimii yhdessä. Käsitellään ryhmän yhteisiä tavoitteita, konkreettisia askeleita niitä kohti sekä mielensisäisiä esteitä, joita ryhmän jäsenillä herää ja jotka mahdollisesti nousevat hankaloittamaan yhteistä työskentelyä. Koulutuksen tavoitteena on selkiyttää toimintamalleja ja lisätä ryhmän jäsenten keskinäistä ymmärrystä ja tämän myötä ryhmässä koettua psykologista turvallisuutta. Koulutus pohjautuu Prosocial-menetelmään.


Hot-matriisi asiakastyössä

Koulutus sopii kaikille ihmisten parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Sisältöä on mahdollista muokata kohderyhmän mukaan.

Auta asiakastasi onnistumaan! HOT-matriisi on käytännönläheinen työkalu, joka taipuu monenlaiseen. Matriisi antaa asiakkaillesi helppotajuisen tavan jäsentää omaa tilannettaan sekä luoda toimintasuunnitelmia. Se on helppo oppia ja sopii käytettäväksi mm. terveydenhuollossa, sosiaalialalla valmennustyössä, kouluilla ja työpaikoilla. Koulutuksen tavoitteena on opettaa osallistujat käyttämään HOT-matriisia omassa työssään.

Tämä koulutus on tulossa myös nettiin verkkovalmennukseksi. Jätä yhteystietosi, niin lähetän sinulle lisätietoja, kun koulutus alkaa!

Tulevat koulutukset ja workshopit

Kevät 2020

HOT-matriisi asiakastyössä, 2 samansisältöistä koulutuspäivää + työnohjaukset, Helsingin kaupunki

HOT-pohjainen lyhyt asiakastyö, Ohjaamot ympäri Suomen, 3 samansisältöistä koulutuspäivää

Menneet koulutukset

Syksy 2019:
HOT-matriisi asiakastyössä, 4 samansisältöistä koulutuspäivää + työnohjaukset, Helsingin kaupunki

Nuorisoasuntoliitto: HOT-menetelmät hyvinvoinnin tukena -koulutuspäivä

18.9.2019 Heltti Learning Café: Rakenna arvojen mukainen työ ja elämä

HOT-matriisin käyttö asiakastyössä 23.5.2019, Hogrefe Psykologien kustannus, Helsinki