Koulutusta psykologisen joustavuuden, psykologisen turvallisuuden sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian teemoista.

Koulutusaiheita

Tee mitä todella tahdot

Koulutus soveltuu monenlaisille yleisöille: työyhteisöille, yhdistyksille, vanhempainiltoihin.. Koulutusta on myös mahdollista muokata tietyn teeman ympärille (esim. vanhemmuus, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, stressinhallinta, esiintymistilanteet, opinnäytetyöt tai muut tavoitteelliset projektit jne).

Tässä koulutuksessa käydään lyhyesti läpi arvojen mukaisten tekojen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja lähdetään nopeasti käytännön työskentelyyn. Osallistujat pääsevät ohjatusti miettimään, mitkä asiat heille ovat juuri nyt tärkeitä, valitsemaan niistä yhden ja rakentamaan toimintasuunnitelman, jonka avulla he pääsevät kulkemaan itselleen tärkeää asiaa kohti. Tavoitteena on, että tilaisuuden päättyessä kaikilla on olemassa ainakin yksi konkreettinen askel, jonka he voivat ottaa kohti itselle tärkeä asiaa sekä taito tehdä vastaavia suunnitelmia itsenäisesti opittuja työkaluja hyödyntäen. Käydään myös läpi itselle tärkeiden asioiden tielle nousevia mielensisäisiä esteitä sekä keinoja tulla niiden kanssa toimeen.

Merkityksellisyyden kokemus työn tukena

Mistä merkityksellisyys syntyy? Kuinka sisäinen motivaatio vie meitä eteenpäin ja miten sitä voi tukea? Voiko elämä olla merkityksellistä, vaikka kaikki ei olisi täydellistä? Kirkastetaan omia arvoja ja kartoitetaan keinoja toteuttaa niitä konkreettisesti omassa elämässä.

Ryhmänä kohti yhteisiä tavoitteita

Tämä koulutus on suunnattu kaikkiin sellaisiin tilanteisiin, joissa kaksi tai useampi ihminen toimii yhdessä. Käsitellään ryhmän yhteisiä tavoitteita, konkreettisia askeleita niitä kohti sekä mielensisäisiä esteitä, joita ryhmän jäsenillä herää ja jotka mahdollisesti nousevat hankaloittamaan yhteistä työskentelyä. Koulutuksen tavoitteena on selkiyttää toimintamalleja ja lisätä ryhmän jäsenten keskinäistä ymmärrystä ja tämän myötä ryhmässä koettua psykologista turvallisuutta. Koulutus pohjautuu Prosocial-menetelmään.

Hot-matriisi asiakastyössä

Koulutus sopii kaikille ihmisten parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Sisältöä on mahdollista muokata kohderyhmän mukaan.

Auta asiakastasi onnistumaan! HOT-matriisi on käytännönläheinen työkalu, joka taipuu monenlaiseen. Matriisi antaa asiakkaillesi helppotajuisen tavan jäsentää omaa tilannettaan sekä luoda toimintasuunnitelmia. Se on helppo oppia ja sopii käytettäväksi mm. terveydenhuollossa, sosiaalialalla valmennustyössä, kouluilla ja työpaikoilla. Koulutuksen tavoitteena on opettaa osallistujat käyttämään HOT-matriisia omassa työssään.

Tämä koulutus on tulossa myös nettiin verkkovalmennukseksi. Jätä yhteystietosi, niin lähetän sinulle lisätietoja, kun koulutus alkaa!

Tulevat koulutukset ja workshopit

Syksy 2019:
HOT-matriisi asiakastyössä, 4 samansisältöistä koulutuspäivää + työnohjaukset, Helsingin kaupunki

Kevät 2020
HOT-matriisi asiakastyössä, 2 samansisältöistä koulutuspäivää + työnohjaukset, Helsingin kaupunki

 

Menneet koulutukset

Nuorisoasuntoliitto: HOT-menetelmät hyvinvoinnin tukena -koulutuspäivä

HOT-matriisin käyttö asiakastyössä 23.5.2019, Hogrefe Psykologien kustannus, Helsinki
18.9.2019 Heltti Learning Café: Rakenna arvojen mukainen työ ja elämä