Huomaa ja valitse ryhmässä

Huomaa ja valitse ryhmässä -koulutus on Huomaa ja valitse: kuinka lisätä omaa psykologista joustavuutta -koulutuksen jatko-osa, jossa tarkastellaan asioita ensin yksilötasolla ja edetään sitten ryhmän toimintaan. Käsitellään ryhmän yhteisiä arvoja ja tavoitteita, konkreettisia askeleita niitä kohti sekä mielensisäisiä esteitä, joita ryhmän jäsenillä herää ja jotka mahdollisesti nousevat hankaloittamaan työskentelyä. Koulutuksen tavoitteena on auttaa yksilöitä harjoittelemaan psykologisen joustavuuden taitoa omassa elämässään ja kääntää sitten huomio yhteistyöhön. Selkiytetään yhdessä ryhmän yhteisiä toimintamalleja ja annetaan ryhmän jäsenille tilaa tuoda esiin omia näkemyksiään. Kuulluksi tuleminen lisää ryhmän jäsenten keskinäistä ymmärrystä ja tämän myötä ryhmässä koettua psykologista turvallisuutta. Koulutus pohjautuu ryhmätasolla Prosocial-menetelmään.

Tilaa koulutusuutiskirje

Lisää yhteystietosi, niin saat jatkossa tietoa alkavista HOT-matriisikoulutuksista ja muista koulutusuutisistani suoraan sähköpostiisi!